Řídicí systémy

ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Malé, ale výkonné!
 

Kvalitní a výkonný řídicí systém je základem dobře fungujícího solárního systému. Výkonné a dobře nadimenzované solární kolektory ještě nezaručují energeticky efektivních chod systému, pokud není řízen odpovídajícím zařízením. Řídicí systémy dodávané SOLAR POWER CZ, s.r.o. snímají nejen všechny potřebné teploty, ale i vyhodnocují energetické zisky solárního systému a samy rozhodují, kam bude směřována energie ze solárních kolektorů. Se složitými kombinacemi solárních a ostatních systémů máme více než desetileté zkušenosti. SOLAR POWER CZ, s.r o. vyřešila několik stovek typových příkladů zapojení, které umožňují po instalaci solárních systému pouze zapnout řídicí systém „do zásuvky“, a odpadá složitá procedura ladění a nastavování systému.

 

Řídicí systémy HANAZEDER ELECTRONICS řady FP–1 až 3

jsou určené k řízení jednoduchých solárních systémů a jejich kombinací s klasickými ohřevy. Mají 1–3 triakové výstupy, 4–8 vstupních čidel teploty. Všechny řídicí systémy mají nastavitelné teplotní diference, minimální a maximální hranice teplot, nastavitelné havarijní teploty, odpojení při maximální teplotě, spínací hodiny, přednostní funkce, funkci slunečního čidla, funkci přepínání, měření výkonu, počítadlo provozních hodin, ruční nebo automatické přepínání výstupů, EPROM pro ukládání všech naprogramovaných parametrů, zálohový akumulátor pro případy výpadků napájení. Všechna zobrazení na podsvětleném displeji jsou v českém jazyce.

 

Řídicí systémy HANAZEDER ELECTRONICS řady FP–5 až 8

jsou určené k řízení komplikovaných solárních systémů a jejich kombinací s klasickými ohřevy. Mají 5–8 triakových výstupů, 10–15 vstupních čidel teploty, řízení až 2 nezávislých mísičů, reléové výstupy. Kromě všech vlastností a funkcí jako u řady FP–1 až 3 je zde navíc individuální organizace čidel k výstupům, přednastavení, doběhová funkce, denní nebo týdenní spínací hodiny pro každý výstup, náběhová funkce, individuální pojmenování chyb, komunikace s PC přes RS-232. Všechny poruchy systému jsou alarmově hlášeny a popsány na displeji. Přednosti na jednotlivých výstupech může měnit sám uživatel podle svých momentálních potřeb.

 

ŘÍDICÍ SYSTÉM

CENA BEZ DPH MANUÁLY
SKS C2 7.100,- SKS C2
FP–1 nedostupný SH-1   FP-1
FP–3 11.700,- SH-3   FP-3
FP–6 21.300,- SH-5   FP-6
FP–10 28.900,- SH-8   FP-10

Řídicí systém SKSC2

Je určen k řízení jednoduchých solárních systémů a jejich kombinací s klasickými ohřevy. Má 2 výstupy (max. zatížení 4 A) a 4 vstupy čidel teploty PT1000. Všechny řídicí systémy mají nastavitelné teplotní diference, minimální a maximální hranice teplot, nastavitelné havarijní teploty, odpojení při maximální teplotě, přednostní funkce, počítadlo provozních hodin, měření výkonu,  ruční nebo automatické přepínání výstupů.

Řídicí systém SKSC1

Je určen k řízení jednoduchých solárních systémů. Má 1 výstup (max. zatížení 4 A) a 3 vstupy čidel teploty Pt1000. Všechny řídicí systémy mají nastavitelné teplotní diference, minimální a maximální hranice teplot, nastavitelné havarijní teploty, odpojení při maximální teplotě, přednostní funkce, počítadlo provozních hodin, ruční nebo automatické přepínání výstupů.

Řídicí systém DeltaSol

Řídicí systém DeltaSol je součástí stavebnic solárních systémů. Je určen k řízení jednoduchých solárních systémů a jejich kombinací s klasickými ohřevy. Má 1 reléový výstup (max. zatížení 4 A) a  3 vstupy čidel teploty Pt1000. Řídící systémy mají nastavitelnou teplotní diferenci, maximální hranici teploty a možnost ručního nebo automatického přepínání výstupů.