Kotlíková dotace

S vyřízením kotlíkové dotace ‚na klíč‘ Vám pomůžou naši specialisté.

MŽP zveřejnilo v červenci 2015 základní podmínky pro nové „kotlíkové dotace“ a vyhlásilo výzvy pro kraje. Na výměnu starých kotlů je 9 miliard. Dotace budou nově hradit evropské fondy, a proto si nejdříve o peníze musí zažádat kraje, které budou následně poskytovat dotace přímo občanům. Pro kraje byla zveřejněna 1. výzva v hodnotě 3 miliardy korun, další budou v roce 2017 a 2019. Po schválení krajských projektů ze strany MŽP budou kraje vyhlašovat vlastní výzvy přímo pro veřejnost.

 

 

 

Na co dostanete dotaci:

 • zdroj včetně nákladů na jeho instalaci

 • nová otopná soustava

 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest

 • finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)

 • služby energetického specialisty

 • projektová dokumentace

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tis. Kč

Podporovaná zařízení budou uvedena v závazném seznamu vedeném SFŽP ČR

Výše podpory:

 • Kotel výhradně na uhlí 70 %

 • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75 %

 • Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80 %

+ dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

 

 

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze:

 • v rodinných domech, kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu:

  Zateplení střechy nebo půdních prostor

  Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy

  Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)

  Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů

  Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)

  Dílčí výměna oken

  Výměna vstupních a balkonových dveří

  Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří

  Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

 • nebo v rodinných domech, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie anebo průměrného součinitele prostupu tepla

 • nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.

Kde a kdy budete žádat:

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro občany. Většina krajů předpokládá, že žádosti začne přijímat v polovině ledna 2016.

Co budete muset určitě povinně doložit:

 • Žádost o poskytnutí dotace – budou k dispozici na krajských úřadech.

 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu / používaných palivech.

 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.

 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.

 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb souvisejících s nastavením přidělování podpory.