Nová zelená úsporám

Nova_zelena_usporam_logo

 

S vyřízením dotace ‚na klíč‘ Vám pomůžou naši specialisté.

 

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR zveřejnili podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určenou pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021.

OBLASTI PODPORY

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
B. Výstavba rodinných a bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie

Oblast podpory C

Efektivní využití zdrojů energie
  • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
  • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem
  • na instalaci solárních termických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Podpora je dána fixní částkou dle typu pořízeného nového zdroje/systému a podoblasti.

Podoblast C – Výměna elektrického kotle za tepelné čerpadlo

Podoblast

podpory

Typ zdroje

Výše podpory [Kč]

Tepelné čerpadlo vzduch – voda

60 000

 

Podoblast podpory

Typ systému

Výše podpory [Kč]

Solární systém na přípravu teplé vody

35 000

Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění

50 000