Plnicí vozíky

PLNICÍ VOZÍK PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Technické parametry

Vysokoteplotní hadice:
FKE – Hadice pro směsi na bázi glykolu od -25 °C do +110 °CObjem sudu: 50 litrů

Hmotnost: 31 kg   

Cena bez DPH: 9.500,-

 

 

 

 

 

 

 

 

   Čerpadlo:
   Typ: PKm65
Výkon: 500 W
Průtok: 5–50 l/min
Výtlak: 50 m
Připojení: 1″
Teplotní odolnost čerpadla:
+60 °C  kapalina
+40 °C  okolí
Max. tlak: 5 bar

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistění

Pokud nebude plnicí vozík delší dobu v provozu, propláchněte jej čistou vodou a vysušte. Z venkovní strany použijte vodu se saponátem.

 

Postup při plnění solárního systému

Propláchnutí zařízení

Propláchnutí před prvním zahájením provozu je velmi důležitý.
Špína může způsobit poruchy.
   1) Tlaková hadice se připojí na KFE-kohout.
2) Sací hadice se připojí k druhému
KFE-kohoutu.
3) Prostřednictvím vnějšího čerpadla proudí
čistá kapalina skrz kolektory až k
otevřenému vypouštěcímu ventilu.
Voda proudí tak dlouho, až vytéká
čistá voda z vypouštěcího ventilu.
4) Zařízení kompletně vypustit.
Zařízení po propláchnutí vodou většinou nejde úplně vyprázdnit, je proto dobré zařízení proplachovat směsí vody a glykolu.
Před opakovaným použitím směsi vody a glykolu je potřeba směs přefiltrovat.
Všechna nainstalovaná potrubí včetně všech kolektorů, zásobníku, bojleru, výměníků tepla a armatur se podrobí zkoušce těsnosti.
Zkouška těsnosti solárního okruhu se provádí vzduchem.
Bude-li zkouška těsnosti solárního okruhu provedena vodou, je nutné si uvědomit, že zařízení se musí co nejdříve naplnit. (Nebezpečí mrazu a koroze)!

 

 

 

 

 

 

 

 

 Popis plnícího vozíku