Dotace

Nabízíme na klíč vypracování a následnou administraci k dotačním titulům vyhlášeným na tento rok.

 

Nezabýváme se pouze dotacemi na solární systémy, ale také dotacemi na zateplení a výměnu kotlů, popřípadě rekonstrukce celých kotelen.

 

sfrb-header-logo-znakNova_zelena_usporam_logo logo_praha_200x200