Porovnání fotovoltaiky a fototermiky pro výrobu teplé užitkové vody

V poslední době nás kontaktují klienti s připomínkou, že slyšeli, že je lepší vyrábět teplou vodu pomocí panelů, které vyrábějí elektřinu (fotovoltaické panely).

 

fv panely

Panely na výrobu elektřiny – Fotovoltaické panely

Na posledním Aqua-Thermu (2014) měl velmi zajímavou přednášku doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. Téma bylo „Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody“.

V rámci své přednášky popsal dvě solární stavebnice obsahující bojler a solární panely. Jedna měla panely fotovoltaické (výroba elektřiny), druhá fotoretmické (výroba tepla přímo do kapaliny).

 

 

Z jeho přednášky cituji:

„Stále více se v souvislosti s poklesem cen fotovoltaické technologie a zastavením provozní podpory hovoří a píše o možnosti využití fotovoltaických panelů pro elektrický ohřev vody v podobě jednoduchých systémů s elektrickým ohřívačem vybaveným elektrickým topným tělesem na stejnosměrný proud. Někteří dokonce hovoří o tom, že solární tepelné kolektory jsou již „odsouzeny k zániku“ či „jsou slepou vývojovou větví“ solární techniky. Zmiňuje se i tradovaný mýtus, že účinnost FV panelu v zimě neklesá, a tedy musí mít oproti fototermickému kolektoru „výrazně vyšší produkci v zimním období“. Solární termický kolektor je pak označen za ten, který od listopadu do února „nic nedá“. To odporuje nejen běžným technickým výpočtům, ale i realizovaným měřením, která byla provedena na desítkách monitorovaných a publikovaných instalacích. Zdrojem uvedených tvrzení jsou bohužel zjednodušené výpočty vycházející z podmínek a předpokladů, které v reálném provozu solárních systémů ať už fotovoltaických, nebo fototermických nenastávají.“

 

kolektor Alpin

Panely na výrobu tepla – Fototermické panely deskové

cpc_12_oem

Panely na výrobu tepla – Fototermické panely vakuové

Následovaly výpočty realizovaných měření a dále závěr, ze kterého opět cituji:

 

 

 

 

Z analýzy porovnání fotovoltaického a fototermického systému ohřev vody detailní simulací v prostředí TRNSYS vyplynulo několik důležitých závěrů:

 

1. fotovoltaický systém napojený přímo do DC elektrického topného tělesa bez sledovače výkonového maxima dodá o 40 % méně energie než FV systém se sledovačem a poloviční množství energie oproti srovnatelnému fototermickému systému;


2. fotovoltaické systémy ohřevu vody jsou ekonomicky nevýhodné oproti srovnatelnému fototermickému systému.“

 

My v Solar Power s tímto tvrzením jednoznačně souhlasíme a všem klientům to i takto vysvětlujeme.